Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 1. Bilans 2018
 2. Informacja dodatkowa_2018
 3. Rachunek zysków i strat_2018
 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2018
 5. Sprawozdanie merytoryczne_2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

 1. Bilans
 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 3. Rachunek Zysków i Strat
 4. Sprawozdanie finansowe 2017
 5. Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

 1. BILANS pdf
 2. INFORMACJE OGOLNE pdf
 3. INF UZUPELNIAJACE DO BILANSU pdf
 4. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT pdf
 5. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE pdf