Oferta zajęć

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

Kształtują i doskonalą umiejętności praktycznej obsługi komputera. Uczą mądrego korzystania z internetu. Dziewczęta mają do swojej dyspozycji pracownię komputerową wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO – REWALIDACYJNE

Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez wyrównywanie istniejących deficytów.

ZAJĘCIA KULINARNE

Rozwijają praktyczne umiejętności kulinarne i przygotowują do prowadzenia gospodarstwa domowego.

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE

Rozwijają wrażliwość artystyczną i emocjonalną poprzez  zaspakajanie zainteresowań oraz rozbudzanie i aktywizowanie uzdolnień muzycznych.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Sprzyjają rozwojowi wyobraźni i aktywności twórczej poprzez kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć i emocji poprzez różne środki wyrazu artystycznego.

ZAJĘCIA SPORTOWO – RELAKSACYJNE

Rozwijają  zdolności  intelektualne i podnoszą poziom  sprawności fizycznej poprzez ruch, muzykę i światło. Dziewczęta mają do swojej dyspozycji duży i bezpieczny teren rekreacyjny oraz salę relaksacyjno – rehabilitacyjną na terenie placówki.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Ukierunkowują rozwój różnych sfer osobowości dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną. Są to zajęcia terapeutyczne z elementami socjoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, plastykoterapii i ludoterapii.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kształtują i doskonalą podstawową znajomość języka angielskiego.