Patronka SOW – św. Teresa z Liseux

PATRONKA

Patronką Ośrodka została obrana w 1947 r Św. Tereska od Dzieciątka Jezus. Wówczas to siostry zaczęły zajmować się dziećmi. Św. Teresa miała stać się dla wychowanek przykładem życia chrześcijańskiego. Jako bardzo młoda osoba, pełna radości  i odznaczająca się duchem dziecięcego zaufania Bogu miała wskazywać dziewczętom prawdziwą wartość życia i prostą drogę do świętości.