INFORMACJE

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


 

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA
PRZEKAZANIE 1% – DARU SERCA – NA STOWARZYSZENIE „ŻYJ DLA INNYCH” DZIAŁAJĄCE PRZY NASZYM  OŚRODKU.


 

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA
PRZEKAZANIE 1% – DARU SERCA – NA STOWARZYSZENIE „ŻYJ DLA INNYCH” DZIAŁAJĄCE PRZY NASZYM  OŚRODKU.

 

 


 

 

XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego

W dniu 13.06.2018r. Przewodnicząca Stowarzyszenia „Żyj dla innych” uczestniczyła w organizowanym przez Fundację „ Samotna Mama”, XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego. Była to kolejna już możliwość pozyskania nowych doświadczeń dotyczących  działalności, prowadzenia  oraz pozyskiwania funduszy na rzecz organizacji pozarządowej.

Zostały przedstawione dwa wykłady :

  • Ochrona Danych Osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych przepisów (RODO)
  • Ekonomia społeczna. Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej.

Bardzo ciekawy okazał się również panel warsztatowy –„ Fajny pomysł + dobry projekt szansą na pozyskanie środków zewnętrznych”.

 

15 LISTOPAD 2017  WŁOCŁAWSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 15 listopada 2017 roku w Centrum Kultury Browar B  odbyło się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Wzorem lat ubiegłych, uczestniczył w nim przedstawiciel Stowarzyszenia „Żyj dla innych” działającego przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku, tym razem była to S. Marta- Małgorzata Kalinowska dyrektor SOW i jednocześnie zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia.

W tegorocznym Forum wzięły udział Władze Miasta Prezydent – Pan dr Marek Wojtkowski oraz Pani dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych, Radni Miasta Włocławek, Dyrektorzy Instytucji Miasta, Członkowie III i nowo powołanej IV kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Opiekunowie 6 szkolnych kół wolontariatu i Wolontariusze, Przedstawiciele 8 włocławskich Klubów Seniora i 3 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz najbardziej liczna grupa Przedstawicieli około 50 organizacji pozarządowych działających we Włocławku.

Spotkanie otworzył Prezydenta Miasta Włocławek dr  Marek Wojtkowski, który podziękował organizacjom za liczne działania wspierające społeczność lokalną. Następnie zaproszonym gościom czas umilił występ Chóru Canto, działający przy Szkole Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku pod batutą Dyrygenta – Pana Mariana Szczepańskiego.

Uczestnicy mieli do wyboru różnorodne warsztaty. Nasza przedstawicielka skorzystała z tych najbardziej przydatnych dla Stowarzyszenia o nazwie : „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o fundraisingu, ale boicie się zapytać”, które poprowadziła Pani Sylwia Romańczak – związana z Fundacją Świętego Mikołaja. W sposób kreatywny i przystępny przybliżyła metody pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność różnorodnych instytucji utrzymujących się z dotacji od instytucji i osób fizycznych.

Ostatnią część Forum stanowił panel, w którym organizacje  opowiedziały o swoich dotychczasowych działaniach i planach na przyszłość. Wśród tych wypowiedzi nie zabrakło i słów na temat reprezentowanego przez S. Martę – Małgorzatę Kalinowską Stowarzyszenia        „ Żyj dla innych”, które bardzo pracowicie stara się dbać o swoich podopiecznych.

 

KONFERENCJA „1% ZOSTAWIAM WE WŁOCŁAWKU

Na zaproszenie Włocławskiego  Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu               s. M. Marta Kalinowska – Dyrektor SOW i p. Renata Stępkowska – przewodnicząca Stowarzyszenia „Żyj dla innych” dnia 8 lutego 2017 r. wzięły udział konferencji prasowej na temat „Kampania 1 % ZOSTAWIAM WE WŁOCŁAWKU”. 

 

 

 

SZKOLENIE „FUNDRAISING I KAMPANIA 1%

 

W dniu 24 lutego 2017 roku we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się szkolenie „Fundraising i kampania 1% – mity i fakty”.

Uczestniczyła w nim, wraz z innymi przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, przewodnicząca Stowarzyszenia „ Żyj dla innych” pani Renata Stępkowska.

Podczas szkolenia uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Podane zostały przykłady dobrych kampanii fundraisingowych. Zastanowiono się także nad wyborem technik, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz jak unikać błędów. Omówiono także najbardziej powszechne mity na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadził Pan Andrzej Pietrucha – doświadczony fundraiser i trener organizacji pozarządowych.