Hymn i logo

Jak młody ptak z gniazda ciepłego
Wyruszam w jasną przestrzeń nieba.
Pod skrzydłem świętym Anioła swego,
Bożej opiece los swój powierzam.

Ref. Opatrzność Boża niech chroni mnie,
Niech się uśmiecha każdy Anioł.
Matczyne gniazdo – dłonie dwie,
Niech będą mi przystanią.

Gdziekolwiek będę, cokolwiek zrobię
Dla dzieł Twych, Panie, staję w zachwycie.
O! Dobry Boże! Oddaję Tobie
Skarb mój największy – całe me życie.

muzyka i słowa: Marian Szczepański (nauczyciel PSM we Włocławku)

 

Znak graficzny odzwierciedlający istotę działalności placówki.

Został zaprojektowany przez S. Alicję Kaszczuk

i wykonany przez S. Monikę Mastaj w 2001 r.

Gniazdo – symbol Ośrodka, miejsce schronienia i rozwoju, w którym dziewczęta mogą czuć się bezpiecznie

Rozchylone dłonie – dłonie Opatrzności Bożej i dłonie matczyne – ochraniające oraz dające szansę wzbicia się w poczuciu wolności

Ptak – symbolizuje dziewczęta, które rozwinąwszy swoje zdolności przygotowały się do nowego życia

Przestrzeń – symbolizuje przestrzeń życiową człowieka