WARSZTATY EKOLOGICZNE

Wychowankowie 17 października 2023r. wzięli udział w warsztatach ekologicznych „Owadzi Świat” zorganizowane przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projekty Edukacja Ekologiczna=Miasto 2 Rzek.  W czasie zajęć poznaliśmy różne owady i środowisko, w którym żyją. Na koniec mieliśmy możliwość zbudowania owadziego hotelu i umieszczenia go w naszym ogrodzie.