KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE

5 grudnia 2022r. przybyli do ośrodka Przedstawiciele #KujawskiegoStowarzyszeniaAbstynenckiego Wiślak we Włocławku. Celem przeprowadzonych warsztatów było uczenie kultury życia bez alkoholu, narkotyków i środków uzależniających oraz niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu. Panowie służyli pomocą wychowankom w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.