Mikołaje na rowerach

Tradycją naszego Ośrodka są niespodzianki mikołajkowe przygotowane przez  członków Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego „Cyklista”, którzy w tym roku przybyli do nas 6 grudnia.

Dziękujemy za przekazany dla dziewcząt i chłopców sprzęt sportowy, który ubogaci zajęcia rozwijające zainteresowania sportowo – rekreacyjne prowadzone w SOW.