Fundacja ORLEN wspiera dziewczęta SOW

Stowarzyszenie „ Żyj dla innych” serdecznie dziękuje Fundacji ORLEN  za wsparcie finansowe na realizację projektu: „Staramy się i działamy”.

Projekt skierowany jest do wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku przy ul. Leśnej 3. Celem projektu jest podniesienie standardu użytkowania jadalni oraz sal zajęciowych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, wspieranego przez działalność Stowarzyszenia „Żyj dla innych”.

Wysoki standard higieny i bezpieczeństwa jest priorytetem w funkcjonowaniu jadalni, szczególnie, gdy korzystającymi z niej są osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki życzliwości Fundacji ORLEN udało  się dokonać zakupu stołów łatwych do utrzymania w czystości i odpornych na ścieranie, a także zestawu nietłukących naczyń wykonanych z poliwęglanu.

Zakupiony sprzęt gastronomiczny służyć będzie systematycznie prowadzonym praktycznym zajęciom kulinarnym. Dla wszystkich wychowanek będą one ubogacające, pomagając w kształtowaniu ich samodzielności, szczególnie skorzystają z nich dziewczęta kształcące się w szkole branżowej na kierunkach gastronomicznych.

W ośrodku prowadzone są także zajęcia muzyczne oraz przygotowywane są okolicznościowe programy teatralne, co wymaga odpowiedniego instrumentu oraz sprzętu nagłaśniającego.

Aby efektywnie wspierać rozwój wychowanek, cenne jest również wyposażenie ośrodka w komputery spełniające współczesne standardy techniczne. Zakupiono nowe komputery, aby dać wychowankom szeroki wachlarz możliwości rozwijania swojej wiedzy i zainteresowań, a także kontaktowania się z placówkami edukacyjnymi w czasie pandemii.