Święto Patronki SOW

W dniu 30 września 2020r. obchodziliśmy uroczystość Patronki Naszego Ośrodka – świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Po odśpiewaniu hymnu dziewczęta, siostry, pracownicy, wolontariusze i zaproszeni goście mogli obejrzeć przygotowaną przez S. Sylwię prezentację słowno – muzyczną o życiu i powołaniu św. Tereski. Dziewczęta przedstawiły Tereskę najpierw jako małą kochającą Jezusa dziewczynkę, następnie karmelitankę zjednoczoną z Chrystusem i czerpiącą z Jego Serca miłość, by móc dzielić się nią z ludźmi.

Obchody Dnia Świętej Patronki zakończył wspólny poczęstunek z pięknie udekorowanym tortem na Jej cześć i innymi słodkościami, które spożywaliśmy przy akompaniamencie radosnej muzyki.