RORATY W NASZYM OŚRODKU 13 grudnia 2017

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko porządki, dekoracje i prezenty. Dziś dziewczęta zatroszczyły się o swoje wnętrze. Te, które tego pragnęły przystąpiły do sakramentu pokuty.

Później wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej Roratniej sprawowanej przez ks. Bartłomieja Pyka. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla dziewcząt, sióstr, pracowników, wolontariuszy i dobrodziejów Ośrodka. Kapłan w bardzo sugestywny sposób tłumaczył zebranym co znaczy ufać Panu Jezusowi i korzystać z Jego pomocy. Wskazał na Maryję, jako wzór zawierzenia Bogu.

Po Eucharystii zabrała głos S. Dyrektor, wyrażając swoje zadowolenie z tego powodu, że do tak wielu serc przyszedł dziś Pan Jezus w Komunii Świętej.

Oczekiwanie na Boże Narodzenie trwa.