ADWENT – 3 – 24 grudnia

Nowy Rok Liturgiczny rozpoczął się I niedzielą Adwentu dnia 3 grudnia. Wychowanki już w poniedziałek zebrały się w zakonnej kaplicy, aby przypomnieć sobie o tajemnicy Zwiastowania kontemplowanej w tym czasie przez Kościół i przyjrzeć się symbolom adwentowym: czterem świecom i roratce. W salach dydaktycznych też zmiana. Na gazetkach widnieją piękne kalendarze roratnie, które odliczają czas oczekiwania. Marana tha!