Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2022
 2. Bilans 2022
 3. Rachunek zysków i strat 2022
 4. Informacja dodatkowa 2022
 5. Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

 1.  Bilans_38501
 2. Informacja dodatkowa_38502
 3. Rachunek zysków i strat_38501
 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_38502
 5. Sprawozdanie merytoryczne_16859

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 1. Bilans_2020
 2. Informacja dodatkowa_2020
 3. Rachunek zysków i strat_2020
 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2020
 5. Sprawozdanie merytoryczne_2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 1.  Bilans_2019
 2. Informacja dodatkowa_2019
 3. Rachunek zysków i strat_2019
 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2019
 5. Sprawozdanie merytoryczne_2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 1. Bilans 2018
 2. Informacja dodatkowa_2018
 3. Rachunek zysków i strat_2018
 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2018
 5. Sprawozdanie merytoryczne_2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

 1. Bilans
 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 3. Rachunek Zysków i Strat
 4. Sprawozdanie finansowe 2017
 5. Sprawozdanie merytoryczne