REKRUTACJA 2016/2017

 

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

  • podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe,

  • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,

  • akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania,

  • opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy,

  • ostatnie świadectwo szkolne,

  • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym.