ZAJĘCIA EKOLOGICZNE W SOW

W dniu 6 listopada miały miejsce kolejne w tym roku zajęcia ekologiczne poprowadzone przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Tematem spotkania była woda, powietrze i klimat. Dziękujemy za interesujące zajęcia.