PRELEKCJA O SEGREGACJI ODPADÓW

Dnia 22 marca 2023r. odbyła się prelekcja o odpadach, które od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Prowadząca spotkanie p. Emilia z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku mówiła o wzrastającej liczbie odpadów negatywnie wpływających na środowisko naturalne. Dlatego p. Emilia uwrażliwiała dziewczęta i chłopców, aby potrafili właściwie nimi gospodarować. Wychowankowie SOW dowiedzieli się o zasadach segregacji, wynikającej z dbałości o własne środowisko. Wszyscy uczestnicy aktywnie zaangażowali się w prelekcję oraz chętnie odpowiadali na zadawane pytania.