RORATY

29 listopada 2022r.  dziewczęta i chłopcy SOW w trosce o swoje wnętrze przystąpili do sakramentu pokuty.

Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej Roratniej sprawowanej przez ks. Marcina.

Zgromadzeni na Eucharystii modlili się o pokój na Ukrainie.