MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Różaniec jest modlitwą dzięki której możemy być razem z Jezusem i Maryją w najważniejszych momentach ich życia. Ta rzeczywistość była przeżywana przez dziewczęta, chłopców, siostry i wolontariuszy SOW, którzy zgromadzili się na modlitwie różańcowej w październikowe popołudnie. Pani Iwona K. przeprowadziła katechezę o różańcu i razem z uczestnikami rozważyła tajemnice światła, prosząc o pokój na świecie.