ŚWIĘTO PATRONKI

3 października 2022r. odbyła się uroczystość na cześć Patronki Ośrodka – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która zgromadziła społeczność SOW na inscenizacji słowno – muzycznej pt. „Pokój, solidarność, wolność”. Dziewczęta i chłopcy ukazali powołanie św. Tereski do kroczenia małą drogą dziecięctwa duchowego. Podczas występu wychowankowie podkreślili, że świętość Boga powinna stać się świętością człowieka, przemieniając go zarówno wewnętrznie, jak i w jego sposobie bycia. W pięknej scenerii i radosnej atmosferze odbył się słodki poczęstunek.