SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

Coroczna akcja sprzątania świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”, została zorganizowana 12 września 2022 r. Dziewczęta i chłopcy wraz z wychowawcami oraz s. Dyrektor z zapałem wzięli się do pracy. Końcowym efektem był uporządkowany teren rekreacyjny 0środka. Dobrym humorom sprzyjały smaczne lody oraz gry integracyjne.