Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22

W tym roku w SOW uroczysta inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021/2022 odbyła się dnia 7 września. Rozpoczęła się możliwością przystąpienia do Sakramentu pojednania i Eucharystią, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. Marcin. Po Mszy Świętej odbył się  doroczny Apel. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Ośrodka, a następnie S. Dyrektor Marta K.  powitała wszystkich zebranych w sali w szczególności nowych wychowanków, w tym roku także chłopców. Kolejnym punktem spotkania było oficjalne ogłoszenie wyników przeprowadzonych  wcześniej wyborów do Samorządu Wychowanków Ośrodka. Po części oficjalnej odbyła się – w atmosferze radości i życzliwości – wspólna kolacja i tańce integracyjne przy ulubionej muzyce.