Wigilia w SOW 2020

18 grudnia 2020r. w  ośrodku odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Rozpoczęło się ono wystawieniem Jasełek w wykonaniu dziewcząt i pracowników SOW pt.”Bóg się rodzi”, które przygotowała s. Sylwia. Następnie ks. Paweł FDP odczytał Ewangelię o narodzinach Pana Jezusa, natomiast Siostra Dyrektor złożyła świąteczne życzenia i rozdała opłatek. W tym roku nie było indywidualnych życzeń, by zachować wymogi sanitarne. Przy wigilijnym stole nie zabrakło niczego, był czerwony barszcz, pierogi, ryby, kapusta z grzybami, owoce i słodycze oraz wspólne śpiewanie kolęd. Pod koniec spotkania nawiedził zgromadzonych sam Św. Mikołaj ze Śnieżynką. Rozdawaniu i otrzymywaniu upominków towarzyszyła radość i wdzięczność. Dziewczęta rozjechały się do swoich domów bardzo zadowolone.