Finał konkursu

Dnia 26 listopada 2020r. odbyło się podsumowanie VIII Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II, w związku z Jego 100 rocznicą urodzin. W konkursie brały udział dziewczęta z ośrodka. Za wykonanie albumu  wspomnień pod kierunkiem siostry Emilii Jury z Kcyni przyznało II miejsce w konkursie. Siostra Dyrektor wręczyła dziewczętom dyplomy i nagrody, które okazały się niespodzianką i sprawiły im dużo radości.