Święto Św. Alojzego Orione

Dnia 11 marca odbyła się w Ośrodku uroczystość z okazji Święta św. Alojzego Orione, na której obecne były wychowanki, ich rodzice, wolontariusze, siostry i członkowie grupy ” Deo Gratias”. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w kaplicy. Następnie dziewczęta pod kierunkiem s. Sylwii przygotowały i zaprezentowały inscenizację pt. ” Wiara, Nadzieja, Miłość”, która zaproszonym gościom przybliżyła sylwetkę włoskiego Świętego. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.