Roraty

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęłyśmy już od początku grudnia, mianowicie drugiego grudnia odbyła się w Ośrodku Msza Św. Roratnia. Dziewczęta uczestniczyły w modlitwie, która przypomina nam, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.