RORATY

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko porządki, dekoracje i prezenty.

13 grudnia  dziewczęta zatroszczyły się również o swoje wnętrze. Te, które tego chciały przystąpiły do sakramentu pokuty.

Następnie wszyscy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej Roratniej sprawowanej przez ks. Bartłomieja Pyka.

Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla dziewcząt, sióstr, pracowników, wolontariuszy i dobrodziejów Ośrodka.

 

~Spuście nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios, obłoki,
Świat przez grzechy nieszczęśliwy.
Wołał w nocy głębokiej~