ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W tym roku w SOW uroczyste rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego odbyło się 12 września. Była to specjalna data – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bartłomieja Pyki była doskonałą okazją do podziękowania Bogu za udany wypoczynek oraz prośbą o łaski na czas nauki szkolnej.  Po Mszy Świętej odbył się Ośrodkowy Apel. Coroczne spotkanie rozpoczyna się odśpiewaniem Hymnu SOW, ale w tym roku z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – cała społeczność zaśpiewała cztery zwrotki Hymnu naszego kraju. Następnie głos zabrała Siostra Dyrektor, która serdecznie przywitała całą społeczność ośrodka, a w szczególności  nowe dziewczęta ( Karinę Majczak, Jowitę Dobrzyniak, Wiktorię Szymczak ) oraz nowych wychowawców (  Panią Beatę Wojciechowską, Panią Jadwigę Pachucy, Panią Martę Kurlapską, Panią Beatę Szczupakowską ).

Kolejnym punktem spotkania było oficjalne ogłoszenie wyników przeprowadzonych  wcześniej wyborów do Rady Samorządu Ośrodka.

Przewodniczącą została –  Anna Wawrzyniak

Zastępcą przewodniczącej – Agata Rutecka

Sekretarzem – Sandra Zajączkowska

Wybranym dziewczętom gratulujemy i życzymy miłej współpracy pod czujnym okiem opiekuna Samorządu s. Pauli Firląg.

Cała  uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem – ulubionym daniem dziewcząt – pizzą 🙂