APEL PODSUMOWUJĄCY I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 30 stycznia 2018

Koniec miesiąca stycznia to czas zakończenia I semestru pracy w szkole i w Ośrodku. I choć ferie zimowe rozpoczną się oficjalnie z dniem 12 lutego, już dziś cała społeczność Ośrodka zebrała się, by na uroczystym Apelu docenić trud pracy wychowanek i wyróżnić nagrodami ich osiągnięcia.

Decyzją Rady Pedagogicznej na szczególne gratulacje zasłużyły: Natalia Szczesna, Klaudia Bober i Agata Rutecka, które otrzymały specjalne nagrody. Nie zabrakło też wyróżnień i listów pochwalnych dla wychowanek. S. Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom Ośrodka i wolontariuszom SOW za trud włożony w edukację i wychowanie dziewcząt.