TRADYCJE KUJAWSKIE – 18 PAŹDZIERNIKA 2017

            Dziś gościliśmy w naszym Ośrodku p. Danutę Kaczmarek, która dzięki pozyskanemu półrocznemu stypendium artystycznemu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje projekt: „Upowszechnianie tradycji lokalnych – interaktywna edukacja kulturalna dzieci ze szkół w gminie Choceń i okolicach”. Celem zajęć było przypomnienie, odtworzenie i prezentacja tradycji i obrzędów, które jeszcze do niedawna były kultywowane, a dziś uchodzą za niezrozumiałe i niepotrzebne. Dziewczęta miały możliwość posłuchać wybranych pieśni kujawskich, zapoznać się z obyczajami i obrzędami naszych terenów związanych z porą żniw, Zielonymi Świątkami, ślubami i weselami oraz zapustami. Mogły również oglądać elementy stroju kujawskiego męskiego i kobiecego. Spotkanie z tak ciekawą osobą jak p. Danuta na pewno nie pójdzie w zapomnienie.