OBCHODY 10-LECIA DOMU DZIECKA

Dyrekcja SOW wraz z wychowankami w odpowiedzi na zaproszenie Domu Dziecka im. ks. Bp. W. Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej wzięła udział w obchodach 10-lecia istnienia ww. placówki, które miało miejsce dnia 8 czerwca 2017 r. przy       ul. Leśnej 2a we Włocławku.

Uroczystość przebiegła w klimacie wdzięczności oraz radość, którą zapewniły liczne atrakcje na długo zostanie w pamięci uczestników.