ZIMOWY ZJAZD RODZIN

W piątek 27 stycznia, ostatniego dnia przed feriami zimowymi miał miejsce w Ośrodku zimowy zjazd rodzin wychowanek. Na rozpoczęcie dziewczęta  i wolontariusze przedstawili jasełka. Następnie s. Dyrektor za pomocą prezentacji zdjęć przedstawiła całokształt tego, co działo się w SOW przez te pół roku.  Po spotkaniu organizacyjnym miał miejsce wspólny obiad i rodzice zabrali swoje dzieci na ferie.