ŚWIĘTO PATRONKI SOW

W tym roku z okazji święta Patronki – św. Teresy do Dzieciątka Jezus został zorganizowany wieczór poezji. Piękne teksty i refleksyjna muzyka sprzyjała zastanowieniu się nad wartościami, które towarzyszą naszemu życiu…