RORATY 2015

W ramach przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia odbył się w Ośrodku sakrament pokuty i pojednania.

Następnie ks. Damian Laskowski odprawił w kaplicy Mszę św. roratnią.