WIECZÓR KOLĘD

Jak co roku wychowanki SOW, pracownicy, wolontariusze, zaproszeni goście zgromadzili się, aby świętować narodzenie Pana. Wspólne kolędowanie to nie tylko okazja do wielbienia Pana Boga, ale i też czas wzajemnego spotkania i pogłębiania więzi.