SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

Dnia 3 marca 2016 r. odbyło się w SOW spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Włocławskiego – p. Magdaleną Kokosza.

Dziewczęta mogły się zapoznać z szeroką wiedzą o roślinach i zwierzętach włocławskich lasów.