WYJAZD DO ZOO

W sobotni dzień kilka dziewcząt z opiekunami udało się do Płockiego Ogrodu Zoologicznego, aby aktywnie spędzić czas. Można było zaobserwować wiele gatunków zwierząt, a niektóre nawet dotknąć czy pogłaskać! Po powrocie uczestniczki z zachwytem dzieliły się wrażeniami z tak ciekawego dnia!