WIZYTA W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM

W Muzeum Etnograficznym we Włocławku czynna jest wystawa czasowa pt. ”Kąpiel w balii. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi”. Dziewczęta SOW wraz z opiekunami, na początku września miały okazję zapoznać się z ekspozycją. Z dużym zainteresowaniem oglądały tradycyjne sprzęty związane z utrzymaniem higieny w XIX i na początku XX wieku, np. kijankę do prania, balie drewniane, wyżymaczki i wiele innych, dziś już nieużywanych sprzętów.