ORIOŃSKI WOLONTARIAT

Przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku działa wolontariat. Jest to grupa osób, które pragną poświęcając swój wolny czas, na wzór Świętego Alojzego Orione, pomagać dziewczętom przebywającym w SOW. Do Oriońskiego Wolontariatu w SOW należą obecnie ludzie młodzi z włocławskich szkół średnich oraz zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem nauczyciele i emerytowani nauczyciele, którzy pragną swój czas i doświadczenie poświęcić dla naszych dziewcząt. Opiekunem wolontariatu jest s. M. Sylwia Bigaj.

Zapraszamy wszystkich ludzi wielkiego serca, chcących podzielić się swoim czasem z naszymi dziewczętami !