SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dziewczęta i chłopcy SOW uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży Miejskiej – p. Krzysztofem.  W ramach kursu uczestnicy nauczyli się podstawowych technik samoobrony. Oprócz tego dowiedzieli się, jakie są najlepsze sposoby na unikanie zagrożeń i jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Na zajęciach strażnik miejski pokazał, jak wykorzystać do własnej obrony przedmioty codziennego użytku. Zgromadzeni na spotkaniu podziękowali p. Krzysztofowi za wartościową i interesując, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji. Wiedzą już jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, kogo powiadamiać w nagłych wypadkach, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.