ZIMOWY ZJAZD RODZIN 19 stycznia 2018

Oczekiwany dzień nastał – zimowy zjazd rodzin. Od samego rana trwały gorące przygotowania, a potem… już tylko wyczekiwanie na Kochanych Rodziców i Opiekunów.

Spotkanie otworzyło przedstawienie Jasełek. Znów na scenie królował „Wędrowny Anioł”. Następnie kilka słów o sprawach bieżących powiedziała do zebranych Rodziców Siostra Dyrektor Marta Kalinowska. Później oddała głos zaproszonym gościom Państwu Małgorzacie i Dariuszowi Waszkiewiczom. Dali Oni świadectwo miłości małżeńskiej i pokonywania trudów związanych z ich niepełnosprawnością. Zachęcali dziewczęta do stawiania sobie wymagań, a Rodziców do mądrej pomocy dzieciom poprzez przygotowanie ich do samodzielnego życia. Po tym wzruszającym świadectwie był czas na obejrzenie prezentacji przygotowanie przez s. Judytę Musiał i zapoznanie się z życiem codziennym Ośrodka oraz z wydarzeniami szczególnymi i niezapomnianymi. Film obudził w dziewczętach miłe wspomnienia.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem. Rodzice wyjeżdżali przepełnieni dumą ze swoich pociech.

Deo gratias!