POBIERZ PITy 2016 i PRZEKAŻ NAM 1%

 

Zapraszamy na stronę http://www.pity.pl/dla-kogo-1/63-sow82 i zachęcamy, aby skorzystać i pobrać DARMOWY PROGRAM PITy 2016.

W polu na Nr KRS znajduje się lista wyboru, gdzie można wskazać Nasze Stowarzyszenie „ŻYJ DLA INNYCH” – KRS  0000239730.

 

Stowarzyszenie „ŻYJ DLA INNYCH” realizując słowa św. Alojzego Orione: „NASZA MIŁOŚĆ NIE ZAMYKA DRZWI” działa na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku.

 

PRZEKAŻ 1% i POMÓŻ NAM:

  • wspierać osoby, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną,

  • tworzyć im lepsze warunki życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym,

  • przygotowywać środki niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • organizować wycieczki edukacyjno-rekreacyjne,

  • prowadzić ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym,

  • wspierać rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • i inne…