SPRZĄTANIE ŚWIATA

Coroczna akcja sprzątania świata została zorganizowana 10 września 2015 r.

Dziewczęta wraz z wychowawcami i s. Dyrektor z zapałem wzięły się do pracy. Końcowym efektem był pięknie uporządkowany teren rekreacyjny Ośrodka.

Dobrym humorom sprzyjała ciepła aura.