POWITANIE JESIENI

We wtorek 22 września 2015 r. w SOW odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.

Zorganizowano ognisko, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Punktem centralnym było oczywiście pieczenie ziemniaków!