PODSUMOWANIE I SEMESTRU

Apel podsumowujący I semestr odbył się 1 lutego 2016 roku, zaraz po feriach zimowych. Po hymnie Ośrodka, s. Dyrektor podsumowała ten czas nauki i pracy nad swoim rozwojem. Podziękowała za włożony trud i wysiłek . Nie obyło się bez licznych nagród i wyróżnień.